Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • http://www.ccrw.pl/eksport-na-ukraine/
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Chów królików

  Chów królików latem, gdy o wszelakie zielsko jest łatwo, zazwyczaj nie nastrę­cza większych trudności. Zdaje się też nie­jednemu, że chów tych gryzoniów nie powo­duje większych wydatków poza kosztami urządzenia klatek. Dopiero gdy przyjdzie zi­ma widzimy, że króliki mają znakomity ape­tyt i trzeba sporo karmy nagromadzić, aby do wiosny przeżywić tę niesforną, wiecznie głodną hałastrę, która natarczywie upomina się o jadło. Z tego względu należy na zimę pozostawić tylko niezbędne sztuki do roz­płodu, licząc po osiem samiczek na jednego samca. Wszystkie zbędne samce — to dar­mozjady, chyba tylko jeden wyjątek stano­wią tu samce angory, które dają wełnę. Do rozpłodu pozostawia się tylko sztuki dobrze rozwinięte z wcześniejszych wyko­tów, które nie chorowały i nie posiadają żadnych wad. Wszystkie inne należy prze­znaczyć na ubój. Ze względu na wartość fu­terka, króliki zabija się w okresie zupełnej dojrzałości futerka. Okres ten przypada przeważnie w grudniu lub styczniu. Futerko bywa gotowe wówczas, gdy przestał wycho­dzić włos, gdy nie ma na nim letnich plam, gdy na całym tułowiu stało się jednolite. Trzeba też zwrócić uwagę, czy skóra jest biała, co wskazuje na jej dojrzałość. Rozpo­znać tę cechę łatwo rozdmuchując włos. Gdy skóra jest plamista, niebieska — oznacza, iż jeszcze nie dojrzała. Z tych względów nie wszystkie przezna­czone na ubój króliki mogą być zabite o jed­nym czasie. Pochodzi to i z tej przyczyny, że króliki bywają z różnych wykotów. Ubój królików w większej ilości przyspa­rza wiele kłopotu, gdyż po uboju skórka po­winna być zdjęta niezwłocznie. Jest to bardzo ważny moment, gdyż skórki zdjęte z bitych królików na drugi lub trzeci dzień po uboju mają włos słabszy i po wyprawie noszą się gorzej. Przemysł futrzarski wymaga skórki zdjętej przepisowo, za którą zawsze chętnie drożej zapłaci. Narzekania na niskie ceny, jakie uzyskują hodowcy królików za skórki, pochodzi przeważnie z tej przyczyny, że skórki bywają źle zdjęte i źle wysuszone. Taka skórka nie nadaje się do garbowania na futerko, lecz jedynie na przeróbki inne, jak np. na wyrób kleju, a zgolony z nich włos na wyrób filcu na kapelusze. Królika przeinaczonego na zabicie sadza się na ławce, lewą ręką chwyta za uszy, prawą zaś uderza pałką w tył głowy. Śmierć następuje natychmiast. Inny sposób uboju różni się tylko tym, że królika chwyta się za uszy i unosi w górę, a gdy zawiśnie, wów­czas pałką uderza się go w tył głowy. Po dokonaniu uboju, królika zawiesza się na mocnym gwoździu lub haku za tylną no­gę. Następnie, podstawiając miseczkę, wyj­muje się królikowi oko lub przecina żyłę na szyji z boku, dla spuszczenia krwi. Po skrwawieniu głowę owinąć papierem, żeby krwią nie poplamić skórki, po czym zdjąć królika z haka, położyć na przechyloną ławę i nagniatając ręką brzuch od piersi ku tyło­wi, opróżnić pęcherz z uryny. Następnie za­wiesić za tylną nogę na haku i rozpocząć ściąganie skórki. Przede wszystkim trzeba przeciąć skórę nożem w okół tylnych sko­ków, po czym rozciąć na nogach tylnich od strony wewnętrznej ku odbytowi. Dopiero wówczas rozpocząć zdzieranie skóry, wy­wracając ją jak pończochę, bez rozcinania. Ściągać skórę trzeba ostrożnie, uważając by jej nie rozerwać lub nie skaleczyć nożem. Po ściągnięciu skóry do przednich nóg, trzeba ją wokół stopy obciąć, żeby ułatwić sobie ściąganie skórki dalej. Na głowie również wokół uszu trzeba skórę podcinać. Zresztą skóra z głowy już ma drugorzędne znaczenie. Po ściągnięciu trzeba skórkę naciągnąć na drewniany klin, wycięty z deski, odpo­wiedniego wymian*, aby nigdzie nie tworzy­ły się fałdy. Można zamiast klina wstawić zgięty pręt, który skórkę rozciągnie. Skórka powinna wysychać w miejscu przewiewnym, byle nie przy piecu, gdyż takie skórki póź­niej pękają. Po wysuszeniu skórki zdejmuje się z klinów i przechowuje w miejscu su­chym, chroniąc je od moli. Obszycie skórek płótnem dobrze ochroni je od moli, nie mo­że być jednak w płótnie jednej dziurki, gdyż wówczas mole dostaną się przez nią do we­wnątrz. Między skórki kładzie się papier gazetowy skropiony terpentyną. Jest to najlepsza ochrona od moli. Trzeba skórki chronić również przed myszami. Mięso królicze jest bardzo pożywne i smaczne. Oczywiście trzeba je umieć przy­prawić do smaku różnymi przyprawami, tak samo zresztą jak i inne mięsa. Kto raz skosztował dobrze przygotowa­nego mięsa króliczego, ten niezawodnie bę­dzie już zawsze jego zwolennikiem. Powracając do sprawy chowu pozostałych sztuk rozpłodowych, należy przede wszyst­kim zadbać o ich pomieszczenie. Klatki mo­gą stać na dworze, byle w miejscu zacisz­nym, osłonionym od silnych wiatrów pół­nocno-zachodnich. W klatkach trzeba dawać więcej ściółki, żeby królikom było ciepło. Gdy cała przednia strona klatki bywa osiat-kowana, trzeba połowę jej zawiesić matą ze słomy lub przybić kawałek dykty. Podczas silnych zawiei śnieżnych zaleca się siatki na noc zawieszać słomianymi matami, aby śnieg nie dostawał się do wnętrza klatki. Trzeba również uważać, aby nie było* szczelin w da­chu i bokach klatki. Gdy klatki są bardzo liche, trzeba je wstawić do wozowni lub ja­kiejś szopy. Nie trzeba natomiast trzymać królików w oborze lub stajni, bo to jest nie­zdrowe i dla królików i dla innych zwierząt. Pożywienie królików w zimie składać się winno z okopowizny, siana oraz ziar­na. Okopowizny trzeba dawać tyle, ile kró­lik zjeść może w ciągu pół (godziny. Po­zostawiona przez czas długi — marznie i wówczas bywa często szkodliwa. Gotowa­ne ziemniaki z osypką trzeba dawać rano, siano powinno być za drabinką stale w dzień i w nocy. Na noc trzeba dać trochę ziarna w kaflu — pasza treściwa rozgrzewa kró­lika. Można też zawiesić na ścianie na gwoź­dziu kawałek kucha lnianego, słoneczniko­wego lub innego. Daje to pracę zębom kró­lika oraz stanowi dobrą, pożywną karmę. Siemię lniane oraz kuch lniany wpływają też doskonale na połysk futerka. Nie trzeba dawać ziemniaków surowych oraz przemar­zniętej kapusty, bo są to karmy szkodliwe.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://meskiswiat.pl/subaru-brz-mniej-znany-bardziej-zasluzony/