Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  wysyka kwiatw do londynu jest prosta! Wystarczy wej na stron wysyka bukietu kwiatw do Londynu zobacz, warto!.

  Rolnictwo

  Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś

  Rozmawiałam niedawno z moją przyjaciół­ką Kasią o wiejskich mieszkaniach. Jednak u nas nie bardzo dbają o to, żeby mieszkanie ładnie wyglądało — mówi­ła Kasia. — Bo przecież porządek to co in­nego, a ozdobienie izby też co innego. Może być w chałupie bardzo czysto, ale tak jakoś pusto i nie miło. Czegoś brak. Bo widzisz Kasiu—odpowiedziałam— nie trzeba myśleć o mieszkaniu, że jest ni­czym innym, jak tylko dachem nad głową. Im człowiek ma więcej nauki, tym lepie) ro­zumie, że dcm to nie tylko schronienie przed chłodem i wygodne legowisko, ale i miejsce, gdzie się najchętniej przebywa, gdzie jest mi­ło, dobrze, gdzie ma się przed oczami przed­mioty, na które z przyjemnością się patrzy, miejsce, z którym wiążą człowieka nie tylko poczucie bezpieczeństwa i wygody, ale i wspomnienia różnych radości i smutków — słowem miejsce, które się kocha. A jeśli się coś kocha, to się chce, żeby to jak najładniej wyglądało. Prawda? — do­kończyła myśl moją Kasia. Tak, Kasiu! Miłość dla domu — to wielka rzecz. Ze wstydem trzeba przyznać, że u nas, w Polsce, nie bardzo rozpowszech­niona. Szczególnie u młodych. Ileż razy sły­szałam, jak młoda dziewczyna, czy chłopiec z pogardą i niechęcią mówili o domu. Nazy­wali je więzieniem, skąd by radzi wyrwać się ;ak najprędzej Zrozumieją kiedyś, gdy życie ich przyciśnie, że dom rodzinny to była przy­stań cicha i pewna, że^tylko tam było im na­prawdę dobrze. Może te myśli wpłyną na nich tak, że sami zakładając dom będą dbali 0 niego i kochali go naprawdę. — U nas to wszyscy, jak nas jest, cała familia, bardzo o swoje domy dbamy. Na wsi mówią, że u nas najładniej; a stara Piecycha to nas obgaduje, że co zarobimy w gospodar­stwie — wyrzucamy na urządzenie domu. Śmiech mnie wziął, jak takie opowiadanie usłyszałam. Sama wiem, ile na dom wydaję, bo wszystko własnymi rękami zrobiłam — 1 wycinanki na ścianach i kilimy i nawet fi­ranki do okien. Ileż mnie to kosztowało? Kil­ka złotych zaledwie a dużo własnej fatygi. Moja siostra cioteczna, Antosia, to napraw­dę dużo wydaje. Ale u niej ślicznie — tapety takie kolorowe, że aż spojrzeć na siebie nie dają, obrazy różne na ścianach. Na jednym to podobno sam cesarz niemiecki na koniu przedstawiony w złotym hełmie na głowie. Na łóżkach ma kapy miastowe w kwiaty i desenie. Pod stołem dywan też z miasta. Bardzo u niej ślicznie, nie tak jak u mnie — po chłopsku. — Myślę, Kasiu, że właśnie u ciebie jest tak, jak należy żeby było w wiejskiej cha­cie. Mieszkanie Antosi to akurat tak samo, jak tandetna, modna suknia na zdrowej, wiejskiej dziewczynie. Nie masz jej czego zazdrościć. Jest takie, bardzo zresztą znane przysłowie: „Pokaż mi jak mieszkasz — po­wiem ci kim jesteś". Mówisz tak, jakby mieszkanie było człowiekiem i miało twarz — zauważyła Ka­sia. Mieszkanie ma swoją twarz, twarz taką, jaką mają ludzie co w nim mieszkają. Jest więc smutne lub wesołe; miłe lub nie­miłe; gościnne lub niegościnne. Zastanów się, a przyznasz mi rację. Tak, to prawda — przyznała Kasia, po­myślawszy chwilę — na przykład mieszkanie Nieścioruków jest takie niemiłe, jak i oni sami. A u Mądralów za to aż człowiekowi lżej się na duszy robi, kiedy do ich chałupy się wejdzie. Chciałabym jednak wiedzieć, jak według ciebie najlepiej przyozdobić mie- szkanie, Dobrze, powiem ci, ale i ty też po­wiedz, co o tym myślisz, bo tali mi się zdaje, że właśnie twój miły dom może być wzorem dla innych. Ej, żartujesz chyba. Co tam u mnie? Ściany bielone... Właśnie te ściany bielone wyglądają zawsze najmilej i najweselej. Można je ubrać wycinankami z kolorowych papierków, jak ty to robisz. Można dać szlak malowany przez szablon, tzn. kawałek tektury z wycię­tym deseniem. Przykłada się go do ściany wzdłuż wpierw narysowanej równej linii i za­malowuje puste miejsca farbą. Na białej ścia­nie każdy obraz, czy powieszony kilim, dale­ko lepiej się wydadzą, niż na takiej tapecie, która „aż spojrzeć na siebie nie daje". Ta­kich właśnie tapet nie trzeba kupować. Na­prawdę brzydko wyglądają. Jeżeli ktoś chce koniecznie tapetować mieszkanie (na wsi je­dnak nie jest to dobre, bo pod tapetą łatwiej lęgnie się robactwo, czego przy bielonych ścianach można uniknąć), niech wybiera ta­petę bez wielkiego „wyrapiastego" deseniu, w spokojnym, równym kolorze. Tapeta taka ma jeszcze tę dobrą stronę, że rozjaśnia ścia­ny, co jest bardzo pożądane w ciemnych mie­szkaniach, jakie często zdarzają się na wsi. Ciemna, ponura izba nigdy nie będzie ładnie wyglądała. Nie bardzo rozumieją to nasze wiejskie gosposie. Niektóre nie tylko oble­piają ściany na ciemno, ale jeszcze w małych okienkach nastawiają doniczek z wysokimi kwiatami, które resztę światła zabierają. Kiedy oprócz tego zawieszą z obu stron okna firanki, w pokoju robi się tak ciemno, że aż się wierzyć nie chce, że za oknem jasny, sło­neczny dzień. Gdy okno jest małe, nie wolno stawiać na nim doniczek. Najlepiej wtedy umieścić je na oddzielnej podstawce. Do jed­nej doniczki można ją zrobić z gładkiego brzozowego pieńka. Do kilku — dobre są schodki, takie, jakie widzicie na załączonym rysunku. Firankę umieścić tylko w górze, wtedy nie będzie zabierała światła. Każda z nas może ją sobie ułożyć według swego gustu — równo, czy w przymarszczoną fal-banę (Rys. 1). Pamiętać należy, żeby firanki nie przybijać gwoździkami do obramowania okna. Bardzo to zły zwyczaj, bo i firanka się niszczy i nie świadczy to o porządku. Najle­piej mieć do firanek oddzielne gzymsy, któ­re \^iesza się koło okna na hakach i które są do wielkości okna ściśle dopasowane. Od wewnątrz takiego gzymsu przybija się ta­siemkę, czy równy pasek płótna i dopiero do tego przyszywa rzadko lub przypina szpil­kami firankę ((Rys. 2). Kto chce sobie jak najbardziej rozjaśnić mieszkanie, niech okna i drzwi wymaluje też na biało. Bardzo to mile i wesoło wygląda. Farbę każdy może zrobić tanim kosztem w domu. Kupuje się biały proszek (blejwajs), miesza się go z pokostem, odrobiną terpen­tyny i szczyptą farbki do prania. Mieszać trzeba długo i cierpliwie, żeby nie zostało w farbie ani jednej grudki. Wtedy dopiero jest dobra. Do pomalowania 2 razy dwóch okien i trojga drzwi wystarczy pół kilo blej-wajsu, pół litra pokostu i pół szklanki ter­pentyny. Farba musi mieć rzadkość młodej śmietany. Rozsmarowywać ją bardzo równo i starannie. Tak pomalowane drzwi i okna myć potem łatwo z pstrzyn i brudu ciepłą wodą z łyżeczką amoniaku. Kiedy już mamy ściany, okna i drzwi — białe i jasne, firankę ładnie zawieszoną, kwiaty poustawiane, możemy pomyśleć o ozdobieniu ścian. Nad łóżkami umieścimy święte obrazy, na innych ścianach niech wi­szą wizerunki polskich bohaterów i wielkich ludzi: Marszałka Piłsudskiego, Kościuszki, Pułaskiego i innych, lub reprodukcje, to zna­czy kolorowe odbitki z obrazów znanych pol­skich malarzy, przedstawiające jakieś sceny z histerii Polski, czy jakieś piękne widoki. Mówiłaś Kasiu, że u Antosi wisi sam ce­sarz niemiecki na koniu. Na pewno kupiła to u wędrownego handlarza, który sprzedał jej za drogie pieniądze jakieś przedwojenne jeszcze paskudztwo. Przecież to wstyd, żeby coś takiego w* wiejskim, polskim domu wi­siało, kiedy tyle pięknych, pouczających i miłych obrazów można dostać za te same pieniądze w sklepie. Nad łóżkami dobrze będzie powiesić ład­ny kolorowy kilimek. Osłoni to ścianę i bar­dzo ozdobi cały pokój. Jeżeli oprócz łóżek jest w pokoju tapczan, można z niego na dzień zrobić wygodną kanapkę. Pościel we-słać w łóżko, a tapczan przykryć kilimem, ułożyć na nim kilka poduszek, trochę więk­szych od zwykłych jaśków, wygodnych do podłożenia sobie pod plecy; na ścianie za­wiesić też kilim i będziemy mieli wygodne miejsce do siedzenia i dziennego wypoczyn­ku (Rys. 3). Poduszki na tapczan można uszyć z resztek kilimów, wyhaftować lub (co będzie najwygodniejsze, bo takie powłoczki łatwo się piorą) zrobić je z wymereżkowa- nego kolorowymi nićmi płótna. Pod spodem trzeba dać wsypki z gęstego materiału, aby pierze nie wychodziło. Użyć do tego kurze­go pierza. Na jednej ze ścian, wysoko, tak, by się dzieci tam nie dobrały, umieścić półkę na książki i pisma (Rys. 4). Na czystej, lśniącej podłodze kilka wesołych, kolorowych, w do­mu utkanych chodników będą równie ład­nie wyglądały jak miastowe dywany, a ma­ją tę przewagę nad nimi, że łatwiej je wy­prać i oczyścić, kiedy się zbrudzą. Stół i ko­modę trzeba przykryć serwetkami. Można samej zrobić ładne z płótna, haftowane i mereżkowane lnianymi kolorowymi nić­mi. Nici można też ufarbować w domu, tak że główny koszt takich serwetek, to własna fatyga. Kwiaty ustawione w dzbankach pięk­nie przyozdobią mieszkanie. Jeśli ich kto nie ma w ogródku, to zawsze znajdzie równie ładne i pachnące na miedzach naszych pól i na naszych łąkach. O takie kwiaty w dzban­kach należy też dbać, wodę codziennie zmie­niać, bo inaczej woda się zepsuje i zapowie­trzy cały dom. Nie trzeba chyba powtarzać, że, aby dom był naprawdę piękny w środku — musi być przede wszystkim czysty. Najlepszą ozdobą każdego mieszkania, skromnego czy bogate­go, będzie zawsze czystość. Jeżeli zaś do te­go wszystkiego dodamy jeszcze spokój i ład. dobre humory i życzliwy uśmiech dla innych ludzi, wtedy przekonamy się, że mieszka­nie w którym się to wszystko mieści, jest najładniejsze i najmilsze w całej wsi". — Ojej, przecież właściwie to żeś opisa­ła moje własne mieszkanie! — zawołała Ka­sia i zarumieniła się, bo jej się wstyd zrobi­ło, że się z tym wyrwała. Uściskałam ją serdecznie i pomyślałam, że dobrze byłoby, aby wszystkie dziewczęta tak jak ona zrozumiały, jakie powinno być prawdziwie ładne mieszkanie.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • sztukateria styropianowa