Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • regeneracja dpf
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic

  Jest ciepły, słoneczny dzień, podobny do wielu dni w roku, lecz w rzeczywistości inny, różniący się tym, że w dniu tym z same­go rana jedziemy na wycieczkę do Spółdziel­czej Przetwórni Mięsnej w Czerniewicach. Wycieczka! Ileż to osób na dźwięk tego uroczo brzmiącego słowa ciężko wzdycha, narzekając na ciężkie czasy, które w rzeczy­wistości nie są powodem, że tak mało jeź­dzimy, żeby zwiedzać nasz dorobek w Pol­sce Niepodległej. A przecież tyle różnych rzeczy mamy do oglądania, boć nie darmo brzmi zasada, że raz zobaczyć a uczciwie, to tyle znaczy, co by dziesięć grubych ksiąg przeczytał. Jak sobie organizować wycieczkę, ażeby odpowiadała ona dzisiejszym warunkom ma­terialnym chłopa na wsi, nie będę tu tego omawiał. Bo każdy ma moc pomysłów w przystosowaniu środków lokomocji do kie­szeni. Pragnę zaznaczyć, że my, młodzież z powiatu sierpeckiego, bardzo często jeź­dzimy na wycieczki nie wygodnymi autobu­sami, ale zwykłymi ciężarowymi samochoda­mi, w których przyjemności jazdy używają także i świnki zakupywane na targu przez rzeźników. Ale mniejsza o to, postępujemy w myśl przysłowia jednego z naszych kole­gów, który kiedyś powiedział: ,,Jak tańcował, tak tańcował, aby się spocił", „Jak jechał, tak jechał, ale wszystko zobaczył". Pojecha­liśmy se oto tym wytwornym samochodem aż do samych Czerniewic, oddalonych od Sierpca o 92 km. Już od godziny 6 rano młodzież, prze­bywszy po kilkanaście kilometrów, stawia się punktualnie, ażeby razem z innymi „zała­dować" się na samochód. Nie wszyscy się jeszcze znają, bo przecież jesteśmy z całego powiatu, więc rozmowa odbywa się w „czte­ry i sześć oczu", ale po twarzach widać, że to ludzie gadatliwi, którzy nie lubią „krzywo na się patrzeć". Jedziemy szybko, bo po przejechaniu przez Lipno, w parę minut już samochód Ideał dobrego Polaka i spółdzielcy, to umieć żyć szlachetnie i pomagać w czasie teraźniejszym poko­leniem — przyszłym. Stanisław Wojciechowski wjeżdża do Włocławka; stanął przed mo­stem, a nam każą schodzić, bo samochód nasz przez miasto nie ma prawa z ludźmi jechać, więc opróżniony przejedzie za miasto i tam po drugiej stronie będzie czekał, gdy tym­czasem my przejdziemy piechotą, pogapimy się to na ludzi, to na wystawy i pojedziemy dalej. Ale nie poszło z tym „gapieniem się" tak zgrabnie, bo po obliczeniu grupy, przy samo­chodzie po drugiej stronie miasta, stwierdzo­no brak trzech rosłych młodzieńców, którzy „uczciwie" się zagapili i pozostali w mieście. Kolega kierownik zmartwiony, bo czekamy już kilkanaście minut, a ich nie ma. Zabiera więc dwóch kolegów do pomocy i udaje się z nimi na poszukiwania. Po kilkunastu mi­nutach wraca z „przekreśloną" miną, widać, że nie odnalazł zaginionych „owieczek". Sia­damy wszyscy do samochodu i błogosławiąc ich uczciwie, jedziemy w dalszą drogę. Aha! przemarsz na piechotę przez Wło­cławek grupą, wpłynął trochę na humory, bo oto już weselej sie robi. Gdzieś z boku, ktoś szuka w gardle głosu i „wyciąga" ludową piosenkę, ale tak cicho, tak rzewnie, że tyl­ko wiatr korzystał z tego i z radością chwy­tał każdą nutę, aby ponieść ją hen! w dal! — nie pozwalając nam, towarzyszom podróży wyczuć piękna melodii w tak niepomyślnych „wietrznych" warunkach. Wjeżdżamy w maleńką mieścinę, w któ­rej nasz „poczciwy" szofer stracił głowę i zbłądził. Wreszcie po różnych przejściach, wycelowaliśmy prosto na Czerniewice, a szo­fer jak gdyby w nagrodę za „przyjemności" zapuścił silnik na 70 i rwał do celu. Z dala wyłoniły się z poza przydrożnych drzew dwa wysokie kominy, jeden to mle­czarnia, a drugi bekoniarnia, do której wresz­cie dojechaliśmy. Na powitanie nas wyszedł sam prezes, który zaprosił całe zakurzone towarzystwo do zwiedzenia urządzenia, osobiście udziela­jąc nam objaśnień. Najpierw pokazano nam nowoczesne urządzenia, zastosowane dopie­ro od kilku miesięcy. Były to maszyny do pa­kowania konserwowanych szynek w puszki, z których po mechanicznym zamknięciu wy­ciąga się w „warczącej maszynie" resztę po­wietrza. Następnie przeszliśmy do „hali", gdzie odbywa się ubój „bekona" i następne czyn­ności, aż do otrzymania gotowej kiełbasy, czy konserwowanej szynki. Wszystkie te cudeńka oglądaliśmy z „otwartymi ustami", a każde słowo objaśnie­nia połykane było jak kąsek smacznej kieł­basy. Nic dziwnego! ciekawe to było, co też to dzieje się z naszymi „wychowankami" Przy­sposobienia Rolniczego, wytuczonymi pięk­nie, i tylu innymi świnkami sprzedanymi na tar£u handlarzowi-pośrednikowi. Najbardziej przykro nam było, że dotych­czas nie wiedzieliśmy, iż bekony dzielone są na trzy klasy, w których różnica ceny mię­dzy klasą pierwszą (która otrzymuje pre­mię) a klasą trzecią wynosi kilka, do kil­kunastu złotych. Wiedzieliśmy dotychczas, że jest „bekon", za którego płaci się tyle to a tyle złotych — groszy. Ale nie wiedzieliś­my, że dzięki swej nieświadomości padaliś­my ofiarami wyzysku handlarzy, którzy po naszych wsiach skupują „bekony". Dalej opowiedziano nam pokrótce o hi­storii i rozwoju tej placówki spółdzielczej. Przekonaliśmy się o skutkach i korzy­ściach, jakie przynosi wspólny wysiłek zor­ganizowanego rolnika, jak wielkie rozmiary przybrała ta placówka, która przetwory swe wysyła hen! do Maroko, Anglii, Ameryki i innych zamorskich krajów. Następnie udaliśmy się do drugiej pla­cówki, jaką jest Mleczarnia Spółdzielcza. Tu, jak i w pierwszej placówce, mogliśmy stwier­dzić, że chłopa wydźwignąć z biedy może tylko spółdzielczość. Oczywiście, że w ta­kim twierdzeniu należy zastrzec przede wszystkim jedną, najbardziej ważną rzecz, powierzanie kierownictwa takich placówek osobom uczciwym, które by zadowoliły się wynagrodzeniem jakie otrzymują za swą pra­cę i nie sięgali do „szufladek", gdzie się znajduje grosz publiczny. Po powrocie z Mleczarni, przygotowano dla nas w Bekoniarni świeżą kiełbasę, którą nasze wygłodniałe już żołądki z przyjemno­ścią wchłaniały. Po posiłku czekamy chwilę na samochód, który odjechał dalej, a po powrocie ładujemy się trochę zniecierpliwieni i odjeżdżamy, że­gnając wzrokiem ognisko życia spółdzielcze­go, śląc z samochodu wiele życzeń pomyśl­nego rozwoju tak pożytecznej placówce. We Włocławku w czasie przejścia przez miasto zwiedzamy Katedrę, po czym kieruje­my się prosto ku samochodowi, który właś­nie „posiliwszy" się benzyną raźno ruszył z nami „pod górę", opuszczając Włocławek. Droga powrotna obfitowała w przeróżne urozmaicenia. Wesoło to było! Oj wesoło! A jaki był żal, kiedy niespodziewanie sa­mochód się zatrzymał. Koledzy, którzy mieli schodzić, ze smutkiem opuszczali samochód i grono wycieczkowiczów, żałując, że trzeba się rozstać. A przecież dopiero od kilku go­dzin się znamy. Czule się żegnamy i z weso­łą piosenką ruszamy do Sierpca, w którvm jesteśmy w niespełna dziesięć minut. Schodzimy radośnie z samochodu, oglą­damy się w stronę, z której nadjechaliśmy, jak gdyby to jeszcze nie był koniec wyciecz­ki... to wspomnienia, które nie skończyły jeszcze wycieczki myślowej — ciągle biegną hen! za Włocławek... do Czerniewic...

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • tabliczki do znakw drogowych