Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Monta anten satelitarnych - Warszawa Wawer
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Więź

  Od śmigłych sosen i gęstwizn świerczy-nowych dął przenikliwy zapach żywi­cy. Bliskość lasu ożywiła na nowo umordo­wane niemal do ostatniego kresu sił ciało Stefana Karcza. Rozkisły grunt wczesnej wiosny zapadał się zbyt łatwo pod ciężkimi stopami, że z trudem można się było posu­wać. Prawe ramię obrzmiało od ugniotu nart i piekło coraz bardziej. Całe szczęście, że już niedługo da się jechać — pomyślał z lekkim westchnie­niem i spojrzał tęsknie na srebrzące się wierchy, ku którym parł zawzięcie. Dzień niknął w oczach. Sina pomrocz rwała od dolin skokami cieni. Dalekie wio­ski, rozsypane po rozległych uboczach, zalśniły bystro przygarstkami światełek. Leśną drożyną szczękały końskie kopyla. Chłopi wracali z boru do swoich chat, gdzie czekały ich pewnie dymiące misy ziemnia­ków oraz kwaśnego mleka. Na myśl o tym doznał Stefan ostrego, nieprzyjemnego ściskania w przełyku. Teraz dopiero uświadomił sobie, że od wczoraj nic nie jadł. Uszedł jeszcze parędziesiąt kroków i zrzucił na ziemię szerokie narty. Położył się potem na stosie świerkowych gałęzi i wy­poczywał. Spaloną słońcem i wiatrem twarz, świecącą w zgęszczającym się mroku mie­dzianym poblaskiem, obrócił ku rozjarzo­nym gwiazdom i tak trwał, oddychając 2 wysiłkiem. Byłby się może pięknu gwiazd cudował Stefan Karcz, kierownik chłopskiej, rozga­łęzionej już na szereg górskich wsi spół­dzielni spożywców „Jutrznia", dnia tego nie był jednak usposobiony do najmniej­szych bodaj zachwytów nad pięknością na­tury. Szorstki smutek, niepokój i ból wżar-ły się w serce, drążąc w nim niezmordowa­nie pustkę jakąś, straszliwą jakąś niechęć do czegokolwiek. Zdyscyplinowany dotąd zawsze i sprawnie działający mózg podsu­wał jeszcze krytyczne myśli, że to wszyst­ko, co się w ostatnich dniach wydarzyło, nie jest tak ważne, jak się Stefanowi wyda­je, a w każdym razie nie powinno przesło­nić mu jasnego spojrzenia na tę drogę, którą w życiu swym odbył i na tę, którą sobie do przebycia wyznaczył przed trzema laty... Ale myśli te nie miały dawnej siły, ujarz­miającej wolę. Pęlętały się nieśmiało w o-piętej gorączką głowie, przystawały pod drzwiami zdecydowania, których nie umia­ły, nie mogły już otworzyć... Były, >ak ubo­gi krewny, który raptownie stracił śmiałość narzucania się bliskiej osobie, albo raczej jak zerwane wędzidło. Przemożna moc u-czucia i wyczerpanie fizyczne sprawiły, ze ta ogromna karność wewnętrzna, która by­ła dumą i największą siłą życiową Stefana, szła w rozsypkę. Wydając się cały pastwie gorzkich my­śli i rozżalenia, nie mógł się jednak obronić natręctwu uczucia, że oto pierwsza ognio­wa próba życia potrafiła przekreślić cel je­go najgorętszych, najupartszych dążeń, pod­palić mosty męskiego, w działanie zamie­nianego marzenia, które zuchwale przerzu­cał nad przepaściami szarej i podłej nieraz rzeczywistości wiejskiej. Noc szła szumieniem sośnin. Mróz ści­snął ziemię. Z wierchów chlusnęły chłodne i wonne oddechy lasów, płonące śniegiem, korą drzew oraz igliwiem. Stefan począł upinać narty. Od polany na wierchowinie dzieliła go jeszcze godzina wytężającego marszu. Zmarznięty śnieg powodował zbytnie ślizga­nie się desek, nie nasmarowanych na pod­chód. Każdy metr terenu wyczerpywał stra­szliwie i tak już nikłe siły. Zaczął się zasta­nawiać czy nie lepiej by zawrócić do wsi w dole, gdzie jest filia „Jutrzni". Za pół go­dziny najdalej odpoczywał by w ciepłej iz­bie. Zaspokoił by głód... Och, jeść... Po cóż to ma się akurat dzisiaj stawić w Domu Spółdzielczym w swojej wiosce?.. Po co tłuc się po dzikich ustroniach i wertepach... Czy dlatego, że tak się właśnie podoba tym tam?.. Och, żeby nie słowo honoru, które na nim wymogli!.. Trzydzieści pięć kilometrów kiepskimi drogami, od filii do filii... A im się jeszcze zachciało Walnego Zebrania na dziś, właś­nie na dziś! O jedenastej w nocy!.. Po­wariowali. Cóż oni sobie wyobrażają... Że im zda sprawozdanie?... Dziś, właśnie dziś... Czy i tak nie wiedzą dobrze jak się filie roz­wijają? Jak rozrastają się, jak... Eh!.. Gdyby nie słowo honoru, że się na oznaczoną go­dzinę stawi, nie szedł by za nic!.. Zagryzł gwałtownie wargi i ruszył przed się. Bolesne wspominanie szarpało duszę. Przecież to dzisiaj, dzisiaj wieczór rodziło by się jego szczęście... Eh!.. Nie, nie mógł o tym myśleć spokojnie. Jaskrawe wizje tego, co mogło być, otaczały go zewsząd zwar­tym pierścieniem, krzyczały, wybuchały w jego duszy jak race. Łagodna twarz umiło­wanej dziewczyny, twarz Marii i jej uprać o-wane ręce, cała jej postać kochana, wysnu­wała się z mroku i znów niknęła... Mario.. Mario... Dziś to grali by na dobranoc... Dom spółdzielczy dzwonił by jasną muzyką, szu­miał światłami, rozśmiechem, łomotem tań­czących przyjaciół... Dziś to... Zapowiedzi już przecież wyszły i rap-iem ostry, uparty sprzeciw rodziców Marii. Napatoczył im się bogaty, stateczny kawa­ler... O, tak: sta—tecz—ny. „Stateczny"... Za lata twardej mordynki, za lata nadludzkich niemal wysiłków nad uformowaniem życia na podobieństwo najśmielszych marzeń, za lata fanatycznej, wprost religijnej wiary w ideę pracy z gromadą i dla gromady, za wy-dźwignięcie z dna śmierdzącej nędzy i zaco­fania, podziwianej przez wszystkich spół­dzielczej rzeczywistości, — ktoś z groma­dy, z własnej gromady tak się z nim ob­szedł... Bo on, Stefan Karcz, nie jest statecz­nym! Bo on dla innych, dla gromady za czterdzieści złotych miesięcznie... po dłu­gich, głodnych i chłodnych miesiącach haro­wania za darmo... Nie dla nagrody przecież jął się pracy i nie o nagrodę mu szło. Ale czy za to właśnie, że haruje dla innych, ma być... gorszym od kogoś, kto ma., więcej pieniędzy?... Dlaczego? Nie zastanawiał się dotąd nigdy nad o-sobistym szczęściem, a w każdym razie nie myślał, że musi je zawczasu obwarowiić majątkiem, pieniędzmi, „statecznością".. Pra­ca, idea, poświęcenie to nic, to... nic?.. Widocznie, skoro patrzą nań jak na po-myleńca. Klaskali gdy budował, gromadził dla nich... Odpychają brutalnie gdy zażą­dał od jednego z nich łuta szczęścia, dziew­czyny umiłowanej... Jakże, dziadem jest, pomyleńcem, parlamętrem pieroriskim... Nie uświadamiał sobie w tej chwili, że to jednostki, a nie gromada wyrządziły mu krzywdę. Fakt, że krzywdzący należeli do tej gromady, przesłaniał wszystko. Wroga, zimowa noc nabrzmiewała dale­kim jeszcze, ale groźnym poszumem, burymi obłokami, spod których szczerzyła doń o-stre kły, nielicznych gwiazd. Wrogość unosiła się w powietrzu. Ste­fan Karcz czuł nieledwie jej ciężki dotyk. Piął się samotnie coraz wyżej i wyżej. Odpoczynki ponawiał teraz częściej. Co pa­rę metrów przystawał. Do wierchowiny by­ło już niedaleko. Stamtąd, sunąc północ­nym stokiem ku wsi, będzie w Domu Spół­dzielczym za pół godziny. Obecnie była naj­wyżej 9.30. Na jedenastą musi zdążyć. Musi! Skupił się w sobie i parł rozpaczliwym wysiłkiem ku górze. Z nieba sypnęło z rzad­ka śniegiem. Kołys wichru zawisł na sta­rych drzewach boru. Idąc tak nie przestawał rozmyślać. Dom jego dotychczasowych pojęć rozsypywał się w gruzy. Nerwy nie wytrzymały. Rzeczywi­stość raziła go tym razem celnie. Nie umiał, nie potrafił, nie chciał jej się już przeciw­stawiać... Ostatni to raz wysila się dla tam­tych, ostatni raz jak parlamęter pelęta się lasami, żeby zdążyć... Coś zdruzgotano w nim na zawsze... Żeby choć pochwalili jego pierwotny za­miar pójścia na przekór, wbrew woli rodzi­ców Marii. Nie. Odradzili. Najbliżsi... Nie potrafili zrozumieć, że przecież on też jest człowiekiem, który także chce i musi mieć trochę radości, trochę osobistego szczęścia... Samotność ciężka i bezlitosna, stokroć gorsza od fizycznego wyczerpania przygnia­tała okrutnie do ziemi. Więź, łącząca go z gromadą rozluźniła się, rozpękała... Twarde chwile wyrzeczeń i poświęcenia się dla dru­gich, lata walk, napięły do ostatnich granic strunę jego wytrzymałości. I ten wypadek przecinał ją nieodwołalnie. Na dwadzieścia kroków przed wierchem padł w śnieg i długo, sucho szlochał. Tym­czasem wicher rwał już gwałtownym pę­dem, prał obłokami szarej kurzawy, zapie­rał drogę. Stefan Karcz zerwał się jednak z wilgot­nego posłania srebrzywa i jął wolno, zacię­cie, z głuchą rozpaczą torować sobie dro­gę. Kiedy osiągnął wreszcie szczyt, przeko­nał się, że jest zupełnie wyczerpany. Mogło być najwyżej parę minut po dzie­siątej. I znowu padł w śnieg. Czuł, że zgi­nie, jeżeli nie zdobędzie się na odrobinę mocy woli. Skulił się i tak wyprysnął ku dolinie w krótkiej przerwie między jedną falą wichu­ry a drugą. Pęd ocucił go nieco. Narty śmi­gały szybko, jak dwie błyskawice, tnąc stro­mą ubocz z ukosa. O kilometr poniżej wier­chu trafił na szczęście na leśną drogę, wio­dącą do samego Domu Spółdzielczego. Wi­ła się nad brzegami głębokich rozpadlin u-boczy, w gwałtownych skrętach omijała śródleśne źródła, gęstwy i skalne wyrosła. Jakimś cudem trzymał się dobrze, choć wiatr zadymał z boku srebrnym piachem. Na jednym tylko wirażu szarpnęło go na-rymnie na kamieniach i upadł. Okrwawił sobie czoło, ale to nic. Zerwał się i gnał da­lej i dalej. I znów natrafił na kamienie. Narty za-chrobotały przeraźliwie. Tu śnieg się koń­czył. O parę staj błyszczały światła chałup. Na tej wysokości była wiosna. Odpiął deski i ruszył raźno przed się. Bliskość celu doda­ła mu nowych sił. W Domu Suółdzielczym płonęły wszyst­kie okna. Parę ich było otwartych. Przez nię płynęła w noc burzliwą, dyszącą wich­rem i wilgotną zamiecią bystra ulewa dźwię­ków. Muzyka grała oberka. Pary sunęły gę­sto, jedna przy drugiej, zacieniając jarzenie okien. Karcz spostrzegł to wszystko dopiero wówczas, gdy podszedł pod dom na odleg­łość paru kroków zaledwie. Stanął jak wry­ty. Nie rozumiał. Miało być zebranie, a ci zabawę urządzili? Chciał się wycofać, ale w tej chwili zauważono go ze sieni. Chór roz­radowanych głosów wołał nań: — Stefek!! Stefek!!. Podszedł ku nim. I nagle z kilkanaście par rąk młodych i silnych poderwało go w górę, poniosło w rozwarte drzwierze roztań­czonej izby. W tej chwili zabawa się urwa­ła... Tłum rozstąpił się na boki, tworząc szeroką ulicę przez środek sali. Muzycy u-cięli marsza. Okrwawiony, zziębnięty i mokry stał przed gromadą chłopów o zwięzłych twa­rzach. W głowie huczało mu, jakby tam ze sto kowalskich młotów biło. Prezes „Jutrz­ni" przemawiał. Świadomość Stefana podję­ła tylko szczepy tych słów: — ...załatwiliśmy to za ciebie... żeś z nami zawsze., za twoją wierność dla groma­dy — gromada płaci tobie, Stefanie Karcz, swoją wiernością dla ciebie... Przekonaliśmy rodziców Marii... Są tu, potwierdzą... Gro­mada postanowiła zdobyć dla cie... Uchwa­lono... Nie, nie rozumiał już więcej i nie słyszał Stefan Karcz. Zajęty był tej chwili czym innym. Zgłębiał siebie i wstydził się ciężko, gwałtownie, że zwątpił. Nie powinien był. Nie! I jednocześnie zadrżał z radości, dumy i szczęścia. To wszystko, co w nim runęło uprzednio — odżyło teraz z ustokrotnioną siłą, pewnie i jasno. Wicher na polach ugasał. Nad górami wyzwolił się z przygniotu ciemności dia­mentowy rozmach gwiezdnych kós.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • serwis ekspresw lublin
 • IVEL monitoring HDCVI
 • https://lakihurt.pl